Обществени поръчки - РЗОК Ямбол

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки на РЗОК Ямбол, обявени след 01.10.2014 г.

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Ямбол, обявени след 01.01.2015 г.

 
„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части” - 24.04.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части” - 30.04.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 18.06.2015 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Ямбол, обявени след 01.01.2016 г.

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Ямбол, обявени след 15.04.2016 г.

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Ямбол, обявени след 01.01.2017 г.

 
„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части” - 11.05.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК - Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 14.06.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части” - 18.07.2017 г. 

„Извършване на СМР по привеждане евакуацията в сградата на РЗОК-Ямбол в съответствие с изискванията на Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г., чрез отваряне на нови отвори в стълбищната клетка на полицейското управление, помещаващо се в сградата” - 21.08.2017 г.

„Извършване на текущ ремонт на покрива на административната сграда на РЗОК – Ямбол” - 29.08.2017 г. 

„Избор  на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Ямбол“ - 03.10.2017 г. 

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на  РЗОК – Ямбол през 2018 г." - 21.11.2017г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Ямбол, обявени след 01.01.2018 г.

 
 
Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК-Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”  - 20.07.2018 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части” - 04.09.2018 г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части” - 26.10.2018 г. 

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК – Ямбол през 2019 г.” - 23.11.2018г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Ямбол, обявени след 01.01.2019 г.

 
"Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 30.07.2019 г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Ямбол“ - 23.10.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части” - 18.11.2019 г.

Договаряне без предварително обявление - „Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК - Ямбол през 2020 г.” - 04.12.2019 г.


Публични покани на РЗОК Ямбол, обявени след 01.10.2014 г.

 
 

 

Публични покани на РЗОК Ямбол, обявени след 01.01.2015 г.

 
„Преустройство на санитарно помещение в котелно помещение и реконструкция на котелна и газова инсталация в сградата на РЗОК –Ямбол“

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на  РЗОК – Ямбол“
    
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ямбол” - 27.04.2015 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ямбол” - 18.06.2015 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК – Ямбол от служба по трудова медицина /СТМ/“ - 18.11.2015 г.
 

 

Публични покани на РЗОК Ямбол, обявени след 01.01.2016 г.

 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Ямбол след 15.04.2016 г.

 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Ямбол след 01.01.2017 г.

 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Ямбол след 01.01.2018 г.

 
 
„Извършване на текущи ремонтни работи - шпакловане, боядисване с латекс и съпътстващи дейности в сградата на РЗОК - Ямбол“ - 04.04.2018 г. 

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ямбол” - 02.08.2018 г.

„Извършване на строително-монтажни работи по привеждане евакуацията в сградата на РЗОК-Ямбол в съответствие с изискванията на Наредба №Iз-1971/29.10.2009г., чрез отваряне на нови отвори в стълбищната клетка на полицейското управление, помещаващо се в сградата” - 21.08.2018 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК - Ямбол от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК –Ямбол от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2:  Извършване на профилактични медицински прегледи на персонала на РЗОК – Ямбол“ - 30.11.2018 г.
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Ямбол след 01.01.2019 г.

 

„Изработка и монтаж на щори  в сградата на РЗОК –Ямбол“ - 17.07.2019 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Ямбол“ - 02.08.2019 г.

„Изработка и монтаж на щори  в сградата на РЗОК –Ямбол“ - 30.08.2019 г.

“Обслужване на персонала на РЗОК – Ямбол от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК – Ямбол от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК – Ямбол” - 02.12.2019 г.

“Обслужване на персонала на РЗОК – Ямбол от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК – Ямбол от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК – Ямбол” - 05.12.2019 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК Ямбол от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции по Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Ямбол от служба по трудова медицина“ - 19.12.2019 г.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии