Република Сърбия

Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Новата двустранната Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност е в сила на 1 февруари 2013 година, като заменя действащата дотогава Конвенция по социално осигуряване между Народна Република България и Федеративна Народна Република Югославия от 1957 г.

І. Материален обхват на Спогодбата за Република България

 1. Медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - компетентно е Министерството на здравеопазването.
 2. Медицинската помощ (обезщетения в натура) в обхвата на задължителното здравно осигуряване, включително обезщетения в натура за трудови злополуки и професионални болести - компетентна е Националната здравноосигурителна каса.
 3. Държавното обществено осигуряване (парични обезщетения) за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица и смърт – компетентен е Националният осигурителен институт.
 4. Семейни помощи за деца – компетентно е Министерството на труда и социалната политика (Агенцията за социално подпомагане).

ІІ. Персонален обхват на Спогодбата

 1. Лицата, за които се прилага или се е прилагало законодателството на едната или и на двете Договарящи държави:
  • временно пребиваващите осигурени граждани на едната държава, имащи престой на територията на другата държава;
  • дългосрочно или постоянно пребиваващите осигурени лица и пенсионерите;
  • командировани лица за срок до 24 месеца (включително дипломати и изпратените към тях домашни помощници);
  • самостоятелно заети лица, работещи временно (до 12 месеца) за своя сметка на територията на другата държава;
  • държавните служители и приравнените им лица, изпратени на работа в другата държава.
 2. Други лица, чиито права произтичат от правата на лицата по точка 1 – членове на семействата на лицата, посочени в точка 1.

ІІІ. Съгласно Административното споразумение за прилагане на Спогодбата

 1. Органи за връзка за обезщетенията в натура по Спогодбата:
  • В България – НЗОК, по отношение на всички обезщетения в натура в България;
  • В Сърбия - Институтът за социално осигуряване (ИСО), по отношение на всички обезщетения в натура.
 2. Българските институции, отговорни за прилагане на обхванатото от Спогодбата законодателство са:
  • НЗОК – по отношение на медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
  • МЗ – за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
  • НАП – относно приложимото към лицата законодателство;
  • НОИ – по отношение на държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица и смърт;
  • Агенцията за социално подпомагане (АСП) - по отношение на семейните помощи за деца.
 3. Сръбските институции, отговорни за прилагане на обхванатото от Спогодбата законодателство са:
  • Републиканският фонд за пенсионно и инвалидно осигуряване;
  • Републиканският институт за социално осигуряване (ИСО);
  • Националната служба по заетостта.

Свързани документи

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии