Контакти

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Адрес: гр. София 1407
ул. “Кричим” №1
ЕИК: 121858220

За заявления за достъп до обществена информация

[email protected]

Преписки, различни от Заявление за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, не се обработват.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРОТЕСТИ

[email protected]

ЗА ВЪПРОСИ ОТ ГРАЖДАНИ И ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ

Online консултации

Преди да зададете Вашия въпрос проверете в „Често задавани въпроси“ и последните публикации в Online рубриката – има възможност да намерите отговора на Вашия въпрос.

Приемна за консултации на граждани:

гр. София 1407, кв. „Лозенец“, ул. „Любата“ №15
Приемно време за граждани от 09:00 ч. до 17:30 ч., всеки работен ден от седмицата.
тел. 02/965 9387 - за набиране от аналогов и от мобилен телефон

ТЕЛЕФОНИ ЗА ГРАЖДАНИ

„зелен телефон“ на НЗОК

0800 14 800

(може да се избира от стационарни телефони, от всички мобилни оператори, както и от чужбина).

Разговорите са безплатни за потребителите и те могат да задават въпросите си на него всеки работен ден от седмицата. Времетраенето на една консултация е 5 минути.

Работно време

от 09:00 ч. до 17:30 ч.


Контакти в РЗОК за въпроси, свързани с помощните средства на хора с увреждания, може да намерите тук

Проверка на статуса на Вашата услуга

в отдел „Административно обслужване и архив“ в ЦУ на НЗОК

+359 2 965 9230;

+359 2 965 9156

Приложен софтуер (ПИС, ИИС)

Информация относно работоспособността на приложния софтуер

+359 2 965 6140

ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Международни въпроси и лечение в ЕС

[email protected]

Въпроси, свързани с движението по подадени заявления за възстановяване на разходи

[email protected]

Информация за граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност


информация за граждани за лечение и здравно обслужване на деца и лица над 18 години в България и чужбина


информация за лечение и трансгранично здравно обслужване

По въпроси, свързани с издаване на разрешение/формуляр S2 за планирано лечение извън държавата по осигуряване по реда на европейските регламенти


за въпроси, свързани с движението по подадени заявления за възстановяване на разходи


Приемна за консултации на граждани за здравноосигурителните им права в Европейската общност:

София 1407, кв. Лозенец
ул. „Кричим“ №1

Приемно време за граждани (европейски регламенти, двустранни спогодби за социално осигуряване, координация на системите за социална сигурност, удостоверителни документи за страните от ЕС)
от 09:00 ч. до 17:30 ч.
всеки работен ден от седмицата


Приемна за консултации на граждани по въпроси, свързани с подаване на заявления за одобряване на лечение в България и чужбина по реда на Наредба № 2 от 27.03.2019 г.:

София 1407, кв. Лозенец
ул. „Кричим“ №1

Приемно време от 09:00 ч. до 17:30 ч.
всеки работен ден от седмицата

РЗОК БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9

тел. : 073/ 88 300 475
факс: 073/ 88 300 413

ЕИК: 1218582201431
Директор: д-р Ивайло Николов Димитров

Работно време : 09:00-17:30

РЗОК БУРГАС

8018 Бургас
Парк “Езеро”

тел. : 056/ 80 66 11
факс: 056/ 80 66 13

ЕИК: 1218582201446
Директор: д-р Лъчезар Георгиев Томов

Работно време : 08:30-17:00

РЗОК ВАРНА

9004 Варна
бул. “Цар Освободител” № 76-Г

тел. : 052/ 68 90 72
факс: 052/ 68 90 13

ЕИК: 1218582201450
Директор: д-р Диян Драгнев Димов

Работно време : 08:30 – 17:00, всеки работен ден

РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 Велико Търново
ул. “Ивайло” № 2

тел. : 062/ 61 12 52
факс: 062/ 61 12 02

ЕИК: 1218582201465
Директор: Орлин Георгиев Николов

Работно време : 9:00-17:30

РЗОК ВИДИН

3700 Видин
бул. “Панония” № 2, п.к. 2

тел. : 094/ 60 98 10
факс: 094/ 60 98 11

ЕИК: 1218582201471
Директор: д-р Владимир Иванов Вълчев

Работно време : 8:00-17:00

РЗОК ВРАЦА

3000 Враца
ул. “Иваница Данчов” № 2

тел. : 092/ 686 110
факс: 092/ 686 111

ЕИК: 1218582201484
Директор: Светозар Евстатиев Симеонов

Работно време : 9:00-17:30
Обслужване на граждани : 8:30-17:30

РЗОК ГАБРОВО

5300 Габрово, ул.“Отец Паисий” 25

тел. : 066/805 650

ЕИК: 1218582201499
Директор: Захари Илиев Дошков

Работно време : 08:30-17:00
Обслужване на граждани : 066 819 524

РЗОК ДОБРИЧ

9300 Добрич
ул. “Независимост” 5, ет. 4

тел. : 058/ 654 500
факс: 058/ 654 555

ЕИК: 1218582201656
Директор: Радка Георгиева Георгиева

РЗОК КЪРДЖАЛИ

6600 Кърджали
бул. “Тракия” №19

тел. : 0361/ 635 14

ЕИК: 1218582200015
Директор: д-р Соня Бисерова Ангелова

РЗОК КЮСТЕНДИЛ

2500 Кюстендил
ул. “Демокрация” №44, вх. Б

тел. : 078/ 559 700
факс: 078/ 597 33

ЕИК: 1218582201515
Директор: д-р Сашо Христов Котев

Работно време : 9:00-17:30

РЗОК ЛОВЕЧ

5500 Ловеч
ул. “Кубрат” №7

тел. : 068/ 688 105

ЕИК: 1218582201524
Директор: и.д. директор: Маринела Иванова

РЗОК МОНТАНА

3400 Монтана
бул. “Трети март” №41

тел. : 096/ 396 110

ЕИК: 1218582201534
Директор: Любомир Стефанов Петков

Работно време : 08:30-17:00

РЗОК ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик
ул. “11 август” №2, п.к. 234

тел. : 034/ 40 21 05
факс: 034/ 40 21 07

ЕИК: 1218582201549
Директор: Донка Иванова Жейнова

Работно време : 09:00-17:30

РЗОК ПЕРНИК

2300 Перник
пл.“Кракра“№2 ет.6, сградата на ОББ

тел. : 076/ 64 92 10
факс: 076/ 60 16 46

ЕИК: 1218582201553
Директор: д-р Йорданка Александрова Костадинова

Работно време : 08:00-12:00; 13:00-17:00

РЗОК ПЛЕВЕН

5800 Плевен
ул. “Княз Александър Батенберг I” №7, п.к. 340

тел. : 064/ 88 25 11
факс: 064/ 80 35 99

ЕИК: 1218582201568
Директор: д-р Пенка Стефанова Костадинова

Работно време : 08:00-16:30

РЗОК ПЛОВДИВ

4003 Пловдив
ул. “Христо Чернопеев” №14

тел. : 032/ 60 30 11
факс: 032/60 30 13

ЕИК: 1218582201572
Директор: Йорданка Минкова Караиванова

Работно време : пон. - пет: 8:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00
Обслужване на граждани : пон. - пет: 8:30 - 17:00

РЗОК РАЗГРАД

7200 Разград
бул. “България” №36

тел. : (084) 611 567
факс: (084) 611 566

ЕИК: 1218582200023
Директор: д-р Камелия Станева Якимова

Работно време : 08:30-12:30; 13:00-17:00

РЗОК РУСЕ

7000 Русе
ул. “Райко Даскалов” №16

тел. : 082/ 886 111
факс: 082/ 886 113

ЕИК: 1218582201587
Директор: Мариела Живкова Личева

Работно време : 08:30 до 17:00

РЗОК СИЛИСТРА

7500 Силистра
ул. “Партений Павлович” №3, п.к. 237

тел. : 086/ 812 144
факс: 086/ 812 143

ЕИК: 1218582201618
Директор: Атанас Иванов Атанасов

Работно време : 08:30-12:30; 13:00-17:00

РЗОК СЛИВЕН

8800 Сливен
ул. „Цар Самуил” №1, НТС, ет. 4 - ет. 6

тел. : 044/ 615 201
факс: 044/ 615203

ЕИК: 1218582201603
Директор: Донка Стоянова Вълева

Работно време : 08:30-17:00

РЗОК СМОЛЯН

4700 Смолян
бул. “България” №7, п.к. 85

тел. : 0301/ 67044
факс: 0301/ 67041

ЕИК: 1218582201591
Директор: Валери Делев

Работно време : пон-пет: 8:30-12:00, 13:00-17:30
Обслужване на граждани : пон-пет: 8:30-17:30

РЗОК СОФИЯ–ГРАД

1408 София
ул. “Енос” №10, вх. Б

тел. : 02/ 965 67 46; 02/ 965 67 76
факс: 02/ 958 95 04

ЕИК: 1218582201412
Директор: Емил Велчовски

Работно време : 09:00-17:30

РЗОК СОФИЯ–ОБЛАСТ

1408 София
ул. “Енос” №10, вх. Б

тел. : 02/ 965 69 43
факс: 02/ 965 69 49

ЕИК: 1218582201427
Директор: д-р Николай Златев

Работно време : пон-пет: 8:00-17:30

РЗОК СТАРА ЗАГОРА

6000 Стара Загора
ул. “Цар Иван Шишман” №54А

тел. : 042/ 61 09 10
факс: 042/ 61 09 13

ЕИК: 1218582201622
Директор: д-р Жулиета Желева Здравкова

Работно време : 08:30 - 12:30 ; 13:00 - 17:00

РЗОК ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище
ул. “Трайко Китанчев” №37

тел. : 0601/ 61102
факс: 0601/ 61138

ЕИК: 1218582201637
Директор: и.д. директор: Ивайло Христов Илиев

РЗОК ХАСКОВО

6300 Хасково
пл. “Градска болница” №1

тел. : 038/ 60 73 11
факс: 038/ 60 73 12

ЕИК: 1218582201675
Директор: Ирина Динкова Колева

Работно време : пон-пет: 8:30-12:00 / 12:30-17:00
Обслужване на граждани : пон-пет: 8:30-17:00

РЗОК ШУМЕН

9700 Шумен
ул. “Цар Освободител” №102

тел. : 054/ 85 00 85
факс: 054/ 85 00 69

ЕИК: 1218582201641
Директор: Мирослав Мутафчийски

Работно време : пон-пет: 8:30-12:00 / 12:30-17:00
Обслужване на граждани : пон-пет: 8:30-17:00

РЗОК ЯМБОЛ

8600 Ямбол
ул. “Д-р П. Брънеков” №1

тел. : 046/ 68 50 11
факс: 046/ 68 50 13

ЕИК: 1218582201660
Директор: д-р Денка Колева Петрова

Работно време : пон-пет: 9:00-12:30 / 13:00-17:30
Обслужване на граждани : пон-пет: 9:00-17:30

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии