Двустранни спогодби

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, ратифицираните от Народното събрание международни договори имат приоритет пред вътрешното законодателство.  Двустранните спогодби за социална сигурност са международни актове от същия порядък, и от момента на влизането им в сила те стават задължителни за съответните държави. Тези спогодби гарантират равно третиране на гражданите на договарящите държави и обхващат въпросите на социалното и на здравното осигуряване.

От 1 януари 2007 г. действието на двустранните спогодби за социална сигурност между Република България и държави членки на ЕС – Люксембург, Австрия, Унгария и Полша - се прекратява и остават да действат общите европейски социалноосигурителни разпоредби на Регламенти (ЕИО) 1408/71 и 574/72, които от 01.05.2010 г. са отменени с Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии