Защита на личните данни

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е публичен орган, който провежда и управлява задължителното здравно осигуряване. При упражняване на официалните си правомощия, НЗОК и нейните териториални поделения - районните здравноосигурителни каси (РЗОК) действат в ролята на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

НЗОК събира, обработва и съхранява Вашите лични данни прозрачно, законосъобразно и добросъвестно. Моля, запознайте се с пълния текст на нашето Уведомление за поверително третиране на личните данни.


Образец на заявление за упражняване на права от субектите на данни doc pdf

НЗОК има специално определено длъжностно лице по защита на данните - „АПИС ЕВРОПА" АД, с което можете да се свържете при въпроси относно обработването на Ваши лични данни от НЗОК в качеството й на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, на следния електронен адрес: [email protected].

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии