ЗДОИ

Достъп до обществена информация

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), която съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване е създадена като юридическо лице със седалище – София, и с предмет на дейност – осъществяване на задължителното здравно осигуряване, е публичноправна организация и като такава е задължен субект за осигуряване на обществена информация по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, е основно конституционно право, прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ.

ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, независимо от вида на нейния материален носител.

Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го предоставя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в ЗДОИ процедура.

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация/ информация от обществения сектор за повторно ползване.

Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“
Отдел "Административно обслужване и архив"

Адрес: гр. София, ул. "Кричим" № 1

Електронна поща: [email protected]

Работно време от 09:00 до 17:00 ч

Свързани документи

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии