Обмен на информация между НЗОК и НОИ

Информация за Споразумението за обмен на информация между НЗОК и НОИ.

Във връзка с подписаното на 24 февруари 2014г. споразумение между Националната здравноосигурителна каза (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ), информираме лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, които желаят да ползват електронна услуга за проверка на упражнено право на пенсия от техни пациенти, за следното:

Първо: Достъпът до електронната услуга ще се осъществява единствено чрез медицинския програмен продукт, който използват изпълнителите на извънболничната медицинска помощ, сключили договор с НЗОК. За улеснение на софтуерните разработчици, на Интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в Рубрика „Е-услуги”, подрубрика „За разработчици на софтуер”, е публикувано описание на електронната услуга.

Второ: Лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, следва да подадат заявление-декларация в РЗОК, съгласно този образец. Подадените заявления се проверяват, обобщават и данните от тях ще постъпват ежеседмично от НЗОК към НОИ.

Трето: Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК и подали заявлението-декларация, ще получат на заявения електронен адрес съобщение от НОИ, подписано с електронен подпис, което съдържа уникален код за достъп до електронната услуга.


При извършване на имунизации срещу ЧПВ, информираното съгласие за имунизиране се обективизира с подпис на законния представител на лицето в амбулаторния лист, който ОПЛ издава за проведения преглед и поставяне на ваксината. /Указание РД-НС-04-86 от 26.09.2012/

Свързани документи

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии