Обществени поръчки - РЗОК Видин

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки на РЗОК Видин, обявени след 01.10.2014г.

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Видин, обявени след 01.01.2015г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части” - 17.02.2015г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части" - 12.03.2015г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях" - 12.03.2015г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части” - 01.04.2015г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 14.05.2015г.

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК - Видин” - 08.12.2015г.


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Видин, обявени след 15.04.2016г

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 16.08.2016г. 

"Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Видин, включително доставка и монтаж на резервни части" - 18.08.2016г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 17.10.2016г. 

„Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК-Видин“ - 15.11.2016г.


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Видин, обявени след 01.01.2017г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части ” - 20.03.2017г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Видин” - 29.03.2017г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на  сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 18.10.2017г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 21.11.2017г.
 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Видин, обявени след 01.01.2018г.

 

 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Видин, обявени след 01.01.2019г.

 
„Доставка на газьол за отопление за нуждите на РЗОК - Видин” - 13.03.2019г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 22.03.2019г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на  сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 29.03.2019г. 

Пряко договаряне - „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 10.05.2019г.

Пряко договаряне - „Следгаранционно сервизно обслужване на  сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Видин, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 07.06.2019г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 18.09.2019г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Видин“ - 20.12.2019г.
 


 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Видин, обявени след 01.01.2020г.

„Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на РЗОК - Видин” - 13.03.2020г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Видин, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 13.05.2020г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Видин, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 21.05.2020г.
 


 

Публични покани на РЗОК Видин, обявени след 01.10.2014г.
 

„Обслужване на персонала на РЗОК – Видин от служба по трудова медицина“


 

Публични покани на РЗОК Видин, обявени след 01.01.2015г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Видин“ - 19.01.2015г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Видин“ - 23.02.2015г.

„Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК - Видин” - 11.06.2015г.

"Ремонтно-строителни работи за текущ ремонт котелно помещение и архивохранилище в сградата на РЗОК-Видин" - 10.07.2015г.

„Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина“ - 15.12.2015г.


 

Публични покани на РЗОК Видин, обявени след 01.01.2016г.


„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Видин“ - 11.02.2016г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Видин след 15.04.2016г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Видин“ - 10.08.2016г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Видин след 01.01.2017г.

„Обслужване персонала на РЗОК - Видин от служба по трудова медицина (СТМ)” - 17.02.2017г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Видин“ - 06.03.2017г.

„Обслужване персонала на РЗОК - Видин от служба по трудова медицина /СТМ/“ - 04.04.2017г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Видин“ - 13.09.2017г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Видин след 01.01.2018г.

„Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи  на персонала  на РЗОК – Видин” - 23.04.2018г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Видин” - 20.09.2018г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Видин след 01.01.2019г.

„Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на  РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2:  Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на  РЗОК-Видин“ - 28.05.2019г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Видин“ - 25.09.2019г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Видин след 01.01.2020г.

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на  РЗОК - Видин“ - 22.05.2020г.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии