Обществени поръчки - РЗОК Силистра

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


Обществени поръчки на РЗОК Силистра, обявени след 01.10.2014 г.

 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Силистра, обявени след 01.01.2015 г.

 
„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 30.06.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 23.07.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 31.07.2015 г.

„Доставка на 16 500/ шестнадесет хиляди и петстотин/ литра газьол за отопление за нуждите на РЗОК Силистра“ - 30.11.2015 г.
 

 

Процедури за възлагане на обществени поръчки на РЗОК Силистра, обявени след 15.04.2016г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 05.08.2016 г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 05.08.2016 г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 27.09.2016 г. 

„Доставка на гориво за отопление за нуждите на РЗОК - Силистра” - 18.11.2016 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Силистра, обявени след 01.01.2017 г.

 
„Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК-Силистра” - 07.07.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 11.08.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 11.08.2017 г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК - Силистра” - 05.09.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Силистра, включително доставка  и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 18.09.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 02.11.2017 г. 

„Доставка на гориво за отопление за нуждите на РЗОК-Силистра” - 30.11.2017 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Силистра, обявени след 01.01.2018 г.

 
 
 
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Силистра, обявени след 01.01.2019 г.

 
„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 16.05.2019 г.

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на  РЗОК – Силистра” - 15.08.2019 г. 

„Доставка на гориво за отопление за нуждите на РЗОК – Силистра“ - 26.11.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 20.12.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 27.12.2019 г.
 

 

Обществени поръчки на РЗОК Силистра, обявени след 01.01.2020 г.
 

„Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК – Силистра“ - 10.04.2020 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Силистра, включително доставка  и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях” - 15.05.2020 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Силистра, включително доставка и монтаж на резервни части” - 08.06.2020 г.
 
 


Публични покани на РЗОК Силистра, обявени след 01.10.2014 г.

 
 

 

Публични покани на РЗОК Силистра, обявени след 01.01.2015 г.

 
 

 

Публични покани на РЗОК Силистра, обявени след 01.01.2016 г.

 
 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Силистра след 15.04.2016 г.

 
 
 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Силистра след 01.01.2017 г.

 
 

 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Силистра след 01.01.2018 г.

 
 
 
 
 
„Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2:  Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Силистра“ - 02.07.2018 г.

„Извършване на строително – монтажни работи по изграждане на три броя гишета – фронт офиси в сградата на РЗОК - Силистра“ - 03.08.2018 г.

„Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати и подмяна на ламиниран паркет в сградата на РЗОК – Силистра с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:  Строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра и Обособена позиция № 2: Строително – монтажни работи по подмяна на ламиниран паркет в сградата на РЗОК – Силистра“ - 01.10.2018 г.


Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Силистра след 01.01.2019 г.

„Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК - Силистра“ - 01.04.2019 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Силистра“ - 03.04.2019 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Силистра от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Силистра“ - 25.07.2019 г.

“Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Силистра“ - 03.09.2019 г.


Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Силистра след 01.01.2020 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Силистра“ - 21.04.2020 г.

„Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра“ - 10.06.2020 г.

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Силистра“ - 11.06.2020 г

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии