Обществени поръчки - РЗОК Благоевград

Обществени поръчки по години:

Публични покани/обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:


 

Обществени поръчки на РЗОК Благоевград, обявени след 01.10.2014 г.


"Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК Благоевград през отоплителен сезон 2014/2015 г." - 26.02.2016 г.


 

Обществени поръчки на РЗОК Благоевград, обявени след 01.01.2015 г. 


„Следгаранционно сервизно обслужване на 2 броя автомобили на РЗОК - Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части , консумативи и принадлежности за тях“ - 03.04.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части” - 20.04.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 23.04.2015 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части” - 14.08.2015 г.

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК – Благоевград през отоплителен сезон 2015/2016 г.“ - 11.12.2015 г. 

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК – Благоевград през отоплителен сезон 2016/2017 год.” - 25.11.2016 г.

 

Обществени поръчки на РЗОК Благоевград, обявени след 01.01.2017 г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобила на РЗОК – Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 28.04.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части” - 17.05.2017 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части” - 19.05.2017 г.

“Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК - Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 27.06.2017 г.

„Разпределение и снабдяване с природен газ за отоплението на сградата на РЗОК – Благоевград през отоплителен сезон 2017/2018 г.“ - 02.11.2017 г. 

„Избор на доставчик на активна нетна ел.енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Благоевград“ - 09.11.2017 г.

“Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ в РЗОК-Благоевград” - 19.12.2017 г.


Обществени поръчки на РЗОК Благоевград, обявени след 01.01.2018 г.

 

 

Обществени поръчки на РЗОК Благоевград, обявени след 01.01.2019 г.


„Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК – Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях“ - 09.05.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части” - 14.05.2019 г.

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части“ - 03.07.2019 г. 

„Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК - Благоевград, включително доставка и монтаж на резервни части” - 19.08.2019 г. 


 
 

Публични покани на РЗОК Благоевград, обявени след 01.10.2014 г. 

Публични покани на РЗОК Благоевград, обявени след 01.01.2015 г.
 

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Благоевград” - 02.04.2015 г. 

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Благоевград” - 14.04.2015 г.

„Избор на изпълнител за обслужване на персонала на РЗОК Благоевград от служба по трудова медицина” - 14.07.2015 г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Благоевград” - 15.07.2015 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Благоевград“ - 24.07.2015 г.


Публични покани на РЗОК Благоевград, обявени след 01.01.2016 г.

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Благоевград след 15.04.2016 г.


„Обслужване на персонала на РЗОК - Благоевград от служба по трудова медицина” - 23.08.2016 г. 

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград” - 03.05.2017 г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград” - 14.06.2017 г.

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград” - 02.08.2017 г.

“Обслужване на персонала на РЗОК - Благоевград от служба по трудова медицина /СТМ/” - 07.08.2017 г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Благоевград след 01.01.2018 г.
 

“Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Благоевград” - 14.02.2018 г.

„Обслужване на персонала на РЗОК – Благоевград от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Благоевград от служба по трудова медицина“ и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи“ - 24.08.2018 г.


 

Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, обявени от РЗОК - Благоевград след 01.01.2019 г.


“Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Благоевград” - 24.04.2019 г.

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Благоевград“ - 02.07.2019 г. 

„Обслужване на персонала на РЗОК –  Благоевград от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Обслужване на  персонала на РЗОК – Благоевград от служба по трудова медицина“ и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК - Благоевград“ - 15.08.2019 г.
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии