НС на НЗОК актуализира изискванията за заболявания, при които се прилагат скъпоструващи лекарствени продукти

07/05/2024

На свое заседание Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие решение, с което  актуализира изискванията за диагнози, включени в Списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО.

Чл. 78. Националната здравноосигурителна каса може да извършва експертиза при необходимост от:

 1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в НРД;

С въвеждането на поредните актуализирани диагнози НЗОК осигурява разширен достъп до нови лекарствени терапии за пациентите със следните заболявания:

 1. С актуализацията на „Изисквания на НЗОК при лечение на идиопатична белодробна фиброза, системна склероза с увреждане на белия дроб и хронична фиброзираща интерстициална белодробна болест с прогресивен фенотип в извънболничната помощ“ се осигурява безалтернативната терапия към настоящия момент за диагностицираните пациенти с тежкото прогресиращо засягане на белия дроб. Дава се възможност за заплащане на лекарствените продукти Ofev (INN) Nintedanib на белодробна фиброза, която е във връзка с основни системни ревматологични заболявания.
 2. С „Изисквания на НЗОК при лечение на идиопатична тромбоцитопенична пурпура в извънболничната помощ“ се осигурява домашно лечение с лекарствен продукт Doptelet с ново международно непатентно наименование (INN) Avatrombopag на хронична първична имунна тромбоцитопения (ИТП) при възрастни пациенти, които са рефрактерни на други видове лечение.

След 1 юли тази актуализация ще допусне и лекарствените продукти с международни непатентни наименования Eltrombopag и Romiplostim да се заплащат за домашно лечение на ЗОЛ с хронична първична имунна тромбоцитопения.

 1. С актуализацията на „Изисквания на НЗОК при лечение на Пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ“ се включват лекарствени продукти с нови международни непатентни наименования - Bekemv (INN) Eculizumab и Ultomiris (INN) Ravulizumab за приложение при възрастни пациенти и деца с пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ) и данни за хемолиза, независимо от данните за провеждани трансфузии.
 2. В „Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“ е включен лекарствен продукт Vabysmo с ново международно непатентно наименование (INN) Faricimab за лечение на възрастни пациенти с неоваскуларна (влажна) възрастовообусловена макулна дегенерация, както и за лечение на възрастни пациенти със зрително увреждане, дължащо се на диабетен макулен едем. Това е още една терапевтична възможност за пациентите с посочените заболявания.
 3. С актуализацията на „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствени имунодефицитни състояния в извънболничната помощ“ се допълва лекарствен продукт Orladeyo с ново международно непатентно наименование (INN) Berotralstat за превенция на рецидивиращи пристъпи на наследствен ангиоедем (HAE) при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години.

        

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
 • Строго необходими бисквитки
 • Функционални
 • Аналитични
 • Реклама
 • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии