Въпрос на седмицата

Мога ли да се лекувам в България, ако живея и работя в чужбина?

10/06/2024

Като здравноосигурен в друга държава-членка на ЕС, за да ползвате медицинска помощ при временен престой в България (ваканция, екскурзия, кратко посещение), трябва да разполагате със съответния документ доказващ, че сте здравноосигурен. 1. За спешни и неотложни медицински ситуации или при обострени хронични болести - валидна европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от чуждата здравноосигурителна институция. Тази карта има за цел покриването на медицинската услуга. Картата се приема само в болници и лекарски практики, които имат сключен договор с НЗОК. Дали състоянието е спешно или неотложно се определя от лекуващия лекар. Той  /лекуващият лекар/ преценява обема и вида на необходимите спешни медицински услуги, които следва да се предоставят на пациента срещу валидна ЕЗОК. Според Европейските регламенти, ЕЗОК не е предвидена за провеждане на планирано лечение, диагностика и/или изследвания извън компетентната държава по осигуряване. 2. За планирано лечение или планирани медицински процедури, може да кандидатствате в чуждата здравноосигурителна институция за издаването на формуляр S2. Това е официалният формуляр, който се издава при планирано лечение. Съществува и възможност да заплатите медицинската процедура или услуга, като с оригиналните финансови документи /фактури и касови бонове и др./ имате право да кандидатствате за възстановяване на направените разходи след завръщането Ви в страната, където се осигурявате. За да проверите Вашия документ НЗОК е разработила специална електронна услуга на адрес: https://reports.nhif.bg/R3/. Запомнете: Вашият най-важен идентификатор във всички издадени Ви медицински документи следва да бъде осигурителният Ви номер, вписан във формуляр S2.

Виж още

Знаете ли кой плаща здравните вноски на зрелостниците?

05/06/2024

Всички ученици, които са завършили средното си образование през тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение. За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 37,32 лв. месечно.  Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски в Националната агенция по приходите (НАП).  На интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7. Формулярът се подава в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/ или КЕП. При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от НЗОК.

Виж още
Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии