phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 619 легла за активно лечение към 17 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 18 867; от пациенти с COVID-19 са заети 2989; незаетите легла за активно лечение са 29 752. За да видите справката, отворете цялата новина.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 644 легла за активно лечение към 10 януари 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 18 102; от пациенти с COVID-19 са заети 3664; незаетите легла за активно лечение са 30 542.


Във връзка с предстоящото подписване на договори с притежателите на разрешения за употреба (ПРУ), преминали договаряне съгласно „ПОКАНА за предоставяне на предложения за отстъпки за 2021 г. по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“, Националната здравноосигурителна каса информира, че важно условие за това ще бъде ПРУ да са заплатили всички дължими суми към НЗОК от 2020 г., както и от предходните години от отстъпки, отстъпки в полза на пациента и механизъм за устойчивост и предвидимост на бюджета на институцията съгласно сключените договори.