phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

По задание на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), HTA ООД, София, България е извършила обзорен анализ, резултатите от който са събрани в две издания – „Сменящата се парадигма в лечението на онкологичните заболявания: Независещи от хистологията терапии и свързаните с тях предизвикателства“ и „Предизвикателства пред достъпа до иновация. Нова ера в медицината: Генни терапии“.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 551 легла за активно лечение към 11 април 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 735; от пациенти с COVID-19 са заети 9 536; свободните легла за активно лечение са 22 816.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) продължава да полага усилия за електронизиране на процесите, което допринася както за намаляване на обема на хартиените документи, които успешно се заменят с електронни формати, така и за значително улеснение на гражданите и договорните партньори.