phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 395 легла за активно лечение към 13 юни 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 23 222; от пациенти с COVID-19 са заети 1 089; незаетите легла за активно лечение са 25 173.


Във връзка с множество публикации в обществените медии, ангажирани с осъществяваната контролна дейност на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) спрямо лечебните заведения за болнична медицинска помощ (ЛЗБМП), Ви информираме следното: За периода от 01.01.2021 г. до 10.06.2021 г. са извършени проверки, както следва:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) напомня на всички заинтересовани страни (Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, пациентските организации, лечебните заведения за болнична помощ, експертните съвети по съответните медицински специалности и председателите на научни дружества по съответните специалности), че съгласно Правила за работа на комисия по разглеждане на предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи медицински изделия, извън цената на клиничните пътеки, амбулаторните и клиничните процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ (Правилата), срокът за подаване на Заявления е не по-късно от 30 юни на всяка календарна година.