phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Предоставяме информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 14 октомври 2021 г.:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна за пациенти с диагноза Covid-19 към 03 и към 10 октомври 2021 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 259 легла за активно лечение към 10 октомври 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 25 088; от пациенти с COVID-19 са заети 5 661; незаетите легла за активно лечение са 23 171.