phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Във връзка с редица публикации, в които се твърди, че журналистите срещат сериозни затруднения в достъпа до информация от здравните институции, както и че тя не е достатъчно прозрачна, управителят на Националната здравноосигурителна каса, проф. д-р Петко Салчев, кани всички журналисти, които отразяват дейността в здравната система, на работна среща (не пресконференция), на 19 август (петък) 2022 г.


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 730 легла за активно лечение към 14 август 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 19 332; незаетите легла за активно лечение са 29 398.