phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

През първото полугодие на 2021 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е извършила плащания към изпълнителите на извънболнична медицинска помощ: първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД) и дентална помощ (ДП), в общ размер на 458 039 300 лв., като в тях се включват:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 323 легла за активно лечение към 18 юли 2021 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 124; от пациенти с COVID-19 са заети 547; незаетите легла за активно лечение са 26 199.


Във връзка с изявление на проф. Асен Балтов пред Българското национално радио, тиражирано в повечето централни медии, в което се казва: „Присъединявамe се към мнението на колегите от БЛС и от управителния съвет на Софийската лекарска колегия и искаме оставката на Петко Салчев (управител на НЗОК), защото той си позволява, след като преминаха тези 2 вълни, след като ние изкарвахме тези кошмарни месеци в болницата, в момента да пуска проверки“, заявяваме следното: