phone
Национален телефонен номер
0800 14 800
Актуално COVID-19

НОВИНИ ОТ НЗОК

Във връзка с проведената на 17 януари т.г. среща с Националното сдружение на частните болници, Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциацията на университетските болници и Българската болнична асоциация и поетите ангажименти от страна на председателя на Надзорния съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Васил Пандов, и от управителя на институцията – проф. д-р Петко Салчев, на свое заседание от 27 януари 2022 г. НС реши да бъдат изплатени всички изработени и отчетени дейности от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в пълен обем.


Предоставяме актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 27.01.2022 г.:


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ (ЛЗБП) в цялата страна общо за 48 136 легла за активно лечение към 09 януари 2022 г. Справка от информационната система на НЗОК показва, че от общия брой договорени легла са заети 22 676; от пациенти с COVID-19 са заети 5478, незаетите легла за активно лечение са 25 460.