Болнична помощ

Вие сте здравноосигурен

Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Може да се лекувате в болница само, ако сте здравноосигурени. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за диагностика и лечение на здравноосигурени граждани по 267 клинични пътеки (КП), вкл. медицински изделия за болнично лечение в определени КП, като: сърдечна клапна протеза, съдова протеза за гръдна и коремна аорта и дистални съдове, стентове, ставни протези за тазобедрена и колянна става, кохлеарни имплантанти, постоянен и временен кардиостимулатор. НЗОК заплаща за тях, само ако сте приети за лечение по съответната клинична пътека. Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) превежда сумите за тези изделия на лечебните заведения за болнична помощ. В някои клинични пътеки има консумативи, които НЗОК не заплаща. Те изрично са упоменати в пътеките. НЗОК заплаща също и за 6 клинични процедури и 47 амбулаторни процедури.

Личният ни лекар или специалистът Ви изпращат с талон-направление в избрана от Вас болница, която е сключила договор с НЗОК за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата. Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването Ви от лечебното заведение. От болницата ще Ви издадат документ „епикриза“, който трябва да предоставите на личния си лекар, защото той ще продължи да наблюдава Вашето здравословно състояние.

Клиничните пътеки включват дейности – диагностични и лечебни, които са включени в тяхната цена. Когато предоставените от нас изследвания преди хоспитализация по съответната клинична пътека са недостатъчни според приемащото лечебно заведение за болнична помощ, необходимите изследвания се извършват в болницата.

Лечебното заведение е длъжно да обяви на видно място договорените клинични пътеки и цените, които НЗОК заплаща за тях; както и видовете медицински изделия и скъпоструващите консумативи, и цените, до които НЗОК заплаща за същите (в случаите, когато медицинското изделие е включено при изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм в КП).

При липса на капацитет за планова хоспитализация лечебното заведение изготвя листа на чакащи. В листата на чакащи се включват всички пациенти, които следва да постъпят на лечение в болницата, с изключение на спешните случаи. Здравноосигурените, включени в листата, получават пореден номер и дата за постъпване в болница.

Потребителска такса

При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности по клиничната пътека, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата и следболничния режим с назначаване на до два контролни прегледа след изписването на пациента. Здравноосигуреното лице дължи (ако не е освободено от това) потребителска такса - по 5.80 лв. - за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно. За сметка на здравноосигуреното лице са и някои скъпоструващи консумативи, изрично упоменати в съответните клинични пътеки.

Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, здравноосигурените лица имат право и на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, както и на предпочетен от тях лекар или лекарски екипи, като медицинската помощ се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.

Това обаче е въпрос на личен избор, а не задължително условие за прием в лечебно заведение за болнична помощ. Принуждаването на гражданите да заплащат такса за избор на екип в болница е нарушение на конституционното им право на достъп до медицинска помощ.

Извън дейностите, които заплаща НЗОК, лечебните заведения трябва да имат изготвен ценоразпис, поставен на видно място, от който пациентите да се информират за цените на предлаганите услуги и консумативи.

НЗОК заплаща единствено за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, ако те са включени в т.нар. „Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ“. Списъкът е публикуван на сайта на НЗОК.
Най-подходящото медицинско изделие се определя от лекуващия лекар. В зависимост от типа/вида на поставеното медицинско изделие, стойността на което се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека, НЗОК заплаща на лечебното заведение съответната сума до стойността, посочена срещу всяка една позиция в Списъка (напр. за колянна става - 2 970 лв., 2700 лв.) Ако пациентът поиска да му бъде поставено по-скъпо медицинско изделие, той доплаща сумата над тази, осигурена по здравна каса. Болницата задължително издава финансови документи, в които е посочено за какво е плащането. Сумата, която се заплаща от НЗОК, се превежда на лечебното заведение, а не на пациента, след като вложеното медицинско изделие се отчете по определен ред. Изрично уточняваме, че НЗОК няма законово основание да възстановява суми на здравноосигурени лица, тъй като институцията е в договорни отношения само с изпълнителите на медицинска помощ.

Ако не сте доволни от оказаната медицинска помощ

Ако не сте доволни от качеството на медицинската или денталната помощ, оказана от договорен партньор на НЗОК/РЗОК, може да подадете писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене или до управителя на НЗОК. В случай на неправомерна взета сума, трябва да приложите и копие от финансовия документ, който Ви е издаден от лечебното заведение. Контролните органи на институцията ще извършат проверка за изясняване на фактите и ще отговорят писмено на подадения от Вас сигнал.

Върни се в началото на страницата
Управление на вашата поверителност

За оптималната работа на интернет страницата, порталът на НЗОК и нашите партньори използваме технологии, за да съхраняваме и/или да имаме достъп до информация за устройството Ви – бисквитки или cookies. Приемайки тези технологии, Вие позволявате на НЗОК и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението Ви или уникални идентификатори за Вашето устройство. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Можете да промените избора си по всяко време, като кликнете върху „Настройки“ по-долу.

Използваме данните ви за:

  • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства
  • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти
  • Строго необходими бисквитки
  • Функционални
  • Аналитични
  • Реклама
  • Бисквитки за функции, анализ, рекламни (не-IAB доставчици) и социални медии